PUBLIC SERVICE //

” Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.”

Radio- og Fjernsynsloven, kap. 3, § 10
-
Debat tv producerer debatprogrammer i overensstemmelse med ovenstående ”public service” retningslinjer.

-

Velkommen // Nyheder // Hvad // Hvorfor // Public Service // Vi søger // Kontakt //