HVORFOR //

Vi mener, at alle skal have adgang til at orientere sig om aktuelle samfundspørgsmål gennem debatudsendelser i de levende medier.

Vi mener, at seerne skal opleve mange forskellige menneskers standpunkter og syn på aktuelle samfundsspørgsmål.

Vi mener, at det er alt for lidt fokus på udvikling og konkrete løsninger, når der debatteres samfundsproblemer.

Derfor udvikler vi Debat tv.

-

Velkommen // Nyheder // Hvad // Hvorfor // Public Service // Vi søger // Kontakt //