HVAD //

Formål
Debat tv’s producerer debatudsendelser om aktuelle problemer i samfundet, der præger den offentlige debat. Debatudsendelserne ønsker at give seerne gode forudsætninger for at forstå komplekse problemstillinger.

Lokal forankring
Udsendelserne vil altid tage udgangspunkt i konkrete problemer med lokal forankring for at undgå generaliseringer, der forsimpler debatten.

Inklusion af mange standpunkter
Debatten vil inkludere mange deltagere, som hver især har relationer til problemet og standpunkter. Inklusion af mange standpunkter vil bidrage til at nuancere debatten.

Fokus på udvikling og løsninger
Debat tv vil udfordre deltagerne til at fokusere på udvikling og løsninger på problemet, fremfor blot at konstatere uenighed.

Den enkeltes valg og handling
Debat tv vil sætte fokus på deltagernes og borgernes valg og handlinger. Måske kan deltagerne og borgerne i en mere aktiv grad bidrage til løsninger på samfundets problemer?

-

Velkommen // Nyheder // Hvad // Hvorfor // Public Service // Vi søger // Kontakt //